O Galego na E. F. e o Proxecto do fomento do Galego

A E. Física está programada en Galego. Esto implica que o alumnado deberá utilizar preferentemente o Galego nas clases para acadar unha boa competencia lingüística.

Esta pequena norma non se está a cumprir por parte do alumnado, polo que consecuentemente tamén vai a influir na nota de avalación, xunto con todas as competencias: motrices, lingüísticas, informáticas, … Nelas están incluídas o  esforzo, as habilidades, os coñecementos, os traballos, etc.

Na escola existe o EDNL (Equipo de Dinamización e Normalización Lingüística)., Este está formado por varios mestres e teñen que elaborarr un Proxecto de Fomento do Galego,  e por suposto implica a toda a comunidade educativa, en especial ós mestres.

No Proxecto fálase da realidade sociolingüística do centro, dos obxectivos, das actividades.

Advertisements